Barnäktenskap aktivister

Könsstympning i Sverige fortfarande ett problem - 2 April ... Diakonia - YouTube

  1. Könsstympning i Sverige fortfarande ett problem - 2 April ...
  2. Diakonia - YouTube
  3. Mormorsgruppen i Zimbabwe tar hand om föräldralösa barn

Gladys Dziva är hustru till byäldsten i Gwai, Zimbabwe. Hon arbetade tidigare som lärare och har grundat morsmorsgruppen. Den här 79-åriga mormodern berättar om varför mor-och farmödrarna ... När det gäller barn- och tvångsäktenskap är det enligt Unicef omöjligt att veta det exakta antalet barnäktenskap i världen eftersom så många inte registreras... The development organisation Diakonia and its partners show films from their projects and activities.