Uniformer går

Det går fint, men det er nødvendigt at holde dampen oppe var essensen. Sådanne skriftlige tilbagemeldinger får vi hver anden måned. De er guld værd. Og hver uge skal alle kladdehæfter med skriftlige arbejder underskrives af forældrene og leveres til læreren. Som står uden for porten hver dag kl. 16.00, når børnene forlader skolen. Treårskrigen 1848-50, S/h postkort fra Isted med den Slesvig-Holstenske Armee 1848-50 med forskellige uniformer, dragoner og regim... 6440 Augustenborg 7. okt. Ingen uniform går ud til kunden uden at have været igennem kvalitetskontrollen i vores danske produktion, hvor omkring 15 faguddannede skræddere sikrer, at kvaliteten er i top. Vi er eksperter i at lave uniformer efter kundens specifikationer, men rådgiver også gerne omkring tilpasninger og ændringer, eller udvikler nye modeller. Brugen af uniformer går tilbage til oldtiden. De romerske legioner havde en forholdsvis standardiseret råhvid eller rødlig dragt og en rustning, der var produceret på statslige fabrikker. Bemalingen på skjoldene angav den kohorte, den pågældende soldat kom fra. Uniformer signalerer en sundhedsfaglig tilgang, mens vi som socialpædagoger først og fremmest kigger på mennesket. Derfor er jeg meget imod uniformer. Men jeg går ind for, at vi skal have tøjpenge, som kompenserer for, at vores tøj bliver slidt af arbejdet. Att beskriva uniformer är inte lätt och jag tar tacksamt emot rättelser och kommentarer. Om någon har några bra bilder för att illustrera de olika uniformerna och vill dela med sig går det bra att skicka över dem till mig via mail. Ange i så fall så mycket information som möjligt om bilderna. “I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.”

Träskor inom restaurangbranschen

2020.06.09 11:42 troentorpsclogs895 Träskor inom restaurangbranschen

Alla som arbetar i ett professionellt kök behöver robusta skor som går lätt att ta av och på. Komfort och stöd är också viktigt under långa arbetspass då kockar vanligtvis är ståendes på fötterna under större delen av ett skift. Pålitliga träskor är en del av många kockars distinkta uniform, nästan lika viktiga som en vass kniv. För mer information om den nya kollektionen och de senaste färgerna och herrträtofflorna, besök vår webbplats: https://troentorpsclogssv.blogspot.com
submitted by troentorpsclogs895 to u/troentorpsclogs895 [link] [comments]


2020.02.21 19:01 RyebreadEngine Jeg har brug for nogle mode protips!

Jeg går ikke super meget op i mode, men jeg vil gerne være almindeligt pæn og velklædt. Jeg er efterhånden kommet frem til en grundlæggende uniform i form af chinos i sort eller afdæmpede farver og en relativt plain t-shirt. Grå, sort eller hvid t-shirt til de farvede bukser og en farvet t-shirt til de sorte.
Jeg synes, det er blevet lidt kedeligt, så jeg vil gerne peppe det lidt op. Fx ved at blande farvede bukser og t-shirts, men jeg er bare så absurd dårlig til at sætte farver sammen. Jeg har forsøgt mig lidt af og til, hvilket mest har resulteret i løftede øjenbryn fra konen. Og før jeg mødte hende, som kunne stoppe mig, har jeg kastet mig ud i nogle meget tvivlsomme sammensætninger af tøj 😅 Så hvordan lærer man at sætte farver sammen? Jeg er ikke farveblind, bare lidt udfordret.
Og hvad med accessories? Det eneste, jeg kan komme på, er et armbåndsur, men jeg har tynde håndled og ikke ret mange penge, så det må hverken være for stort eller for dyrt.
Der findes mange pæne langærmede trøjer og skjorter, men før det bliver foreslået, må jeg være kedelig og sige, at min indre termostat er sat til "solens overflade". Hvis jeg har tøj på armene, kampsveder jeg i løbet af 5 minutter.
submitted by RyebreadEngine to Denmark [link] [comments]


2019.11.27 15:15 vonadler [HPSA] Den svenska underrättelsetjänsten under andra världskriget

Under andra världskriget var den svenska underrättelsetjänsten förvånansvärt kompetent.
Den militära underrättelsetjänsten kallades C-byrån efter sin chef Överstelöjtnant Carl Petersén (ibland antas att avdelningschefen Överste Carlos Adlercrutz var upphov till namnet, men så är det inte) hade vitt spridda kontakter inom stora delar av Europas officerskår och använde sig flitigt av de marin- och militärattachéer som var stationerade vis Sveriges legationer (ambassader) runt om i Europa. Dessa hade som uppgift att ha stora kontaktnät inom värdlandets flottor och arméer för att hålla reda på nya innovationer, doktriner och andra stridssätt som uppstod, avsikter och tankar inom värdlandets väpnade styrkor m.m.
C-byrån kom också att använda sig av extensiva kontakter med både motståndsrörelsen och tjänstemän i Danmark och Norge och kontakter med Norges legation i Stockholm, som gick från 3 till 1 100 anställda under kriget. Sverige fortsatte nämligen att erkänna den norska exilregeringen som Norges lagliga regering och inte Quisling och Terbovens norska regeringar, så den norska legationen (ambassaden) blev ett centrum för motståndsrörelse, spionage och agentverksamhet i Norden för de västallierade, en del av vilket kom Sverige till gagn.
Ska vi gå igenom några exempel på framgångar för den svenska underrättelsetjänsten under kriget?
1940-03-31 bekräftar den svenska militärattachén i Tyskland, Överste Curt Juhlin-Dannfelt rapporter från svenska sjömän att tyskarna lastar trupper och krigsmateriel på fartyg i sina Östersjöhamnar. Efter att ha talat med sina kontakter inom tyska armén får en bekräftat att tyskarna är på väg för att invadera Danmark och Norge och varnar sina norska och danska motsvarigheter, samt sina överordnade i Sverige. Det Juhlin-Dannfelt får höra är att tyskarna tror att britterna tänker invadera Norge och inte kommer möta något motstånd, därför måste de själva säkra Norge, samt att det hela är en enorm flankoperation mot Maginotlinjen, där man ska fortsätta till Nederländerna efter Norge (det senare är dock fel).
1940-04-06 har C-byrån på egna vägar bekräftat att tyskarna tänker invadera Danmark och Norge och Överste Carlos Adlercrutz varnar norrmännen. Exakt hur C-byrån får reda på detta är höljt i dunkel, som underrättelsearbete ofta är.
1940-04-08 berättar Överste Horst Rössing, tysk militärattaché i Finland för sin svenska motsvarighet, Överste Gustav "Gösta" von Stedingk om invasionen av Norge och Danmark dagen efter. von Stedingk telegraferar omedelbart utrikesminister Christian Günther, som lika snabbt telegraferar sina norska och danska kollegor om saken. Rössing ville bli militärattaché i Sverige istället för Överste Bruno von Uthmann och trodde han skulle kunna bli hjälpt i det om han hade bra personliga relationer med svenska myndighets- och regeringspersoner.
1940-04-12 går absolut högsta larm i Sverige - underrättelsetjänsten har med kontakter med danska tjänstemän kunnat bekräfta att tyskarna lagt beslag på och flyttat på de danska järnvägsfärjorna. Dessa är på den här tiden så nära roll-on-roll-off man kan komma, och man skulle kunna köra ombord en pansarbataljon, lägga till och bara rulla av den i en svensk hamn. Alla tillgängliga styrkor i Skåne sätts i högsta beredskap, redo för en tysk invasion. Senare visar det sig att tyskarna flyttat färjorna för att britterna lagt minor med flyg i ett försök att sänka dem, och tyskarna ansett att deras normala ankringsplatser inte var säkra nog. Men bara att Sverige inom mindre än 12 timmar från att tyskarna flyttat färjorna vet att de inte är där de ska vara och kan räkna ut vad de ska kunna användas till är imponerande.
Efter invasionen av Norge krävde tyskarna att Norsk Radios avtal med Sverige att få använda svenska telefon- och telegrafledningar genom Sverige och ner till kontinenten skulle fortsätta att gälla. Sverige svarade "Okej" och kopplade in sig för att avlyssna. Trafiken var dock kodad med Geheimschreiber, en version av enigma som i teorin skulle vara ännu svårare att knäcka. Dock lyckades Professor Arne Beurling med papper och penna knäcka de tyska koderna, med lite hjälp av tysk lathet bland signalisterna, som gärna började och avslutade varje meddelande på samma vis. På så vis läste Sverige kring 90% av meddelandena som skickades mellan Tyskland och Norge och kunde varna Stalin för Barbarossa, veta vilka instruktioner den tyska legationen (ambassaden) i Sverige fick inför handelsförhandlingar och därmed veta hur långt man kunde gå i sina krav m.m. Dessutom bytte man information från detta med den finska underrättelsetjänsten, som i utbyte delade med sig av sin information om sovjetiska förehavanden, koder, spioner m.m. Tyvärr avslöjade finnarna det för tyskarna och de ändrade sina koder och gjorde det omöjligt att läsa dem, tills en hjälpsam tysk desertör från Norge tog med sig en hel geheimschreiber sommaren 1944 och vi kunde börja läsa koderna igen.
Under våren och sommaren 1943 byggde tyskarna upp sina styrkor i Norge, bland annat satte de upp 25. Panzer-division och drog upp planer på en invasion av Sverige för att slå ut Sverige om de allierade landsteg i Norge och Sverige ställde sig på deras sida. C-byrån hade kontakter bland de norska hamnarbetarna och tulltjänstemännen i Oslos hamn och lyssnade även på den tyska radiotrafiken. Till exempel fick man noggranna rapporter på tyska stridsvagnsleveranser till Oslos hamn, om att tyskarna lastat ur tusentals kartor över Sverige i skala 1:100 000 i april 1943. När 25. Panzer-division flyttar från Oslo-regionen till Trondheimsregionen i maj 1943 dyker den upp i II. MILO (i Jämtland)s stabsrapporter bara två dagar efter att den flyttats.
När Finland i september 1944 sluter fred med Sovjet arrangerar man i Operation Stella Polaris så att en stor majoritet av personalen, deras arkiv, information och kunskaper i den finska signalspaningen och underrättelsetjänsten evakuerades till Sverige. C.a 750 personer transporterades över till Sverige. De flesta återvände till Finland när det blev klart att Finland inte annekterades eller blev en marionettstat till Sovjet, men mycket av informationen kopierades och blev kvar, vilket gav Sverige ett mycket starkt kort i början av Kalla Kriget vad gällde signalspaning och underrättelsearbete mot Sovjet.
När Sverige under våren 1945 började planera Operation Rädda Norge och att anfalla de tyska styrkorna i Norge om de inte kapitulerade när tyskarna på kontinenten gjorde det och/eller försökte mörda civila eller ta dem som gisslan gjorde underrättelsetjänsten en uppskattning på att det fanns ungefär 100 000 tyska stridande soldater, plus 80 000 man teknisk och administrativ personal i uniform. De verkliga siffrorna var 102 000 och 206 000 teknisk och administrativ personal. De senare var i praktiken värdelösa i varje form av seriös strid, så underrättelsetjänsten hade uppskattat väldigt väl.
Sveriges förmåga att kombinera agenter, militärattachéer, diplomatisk information och signalspaning till en helhet var väldigt god. Till exempel kan man nämna att tyskarna hade stora problem med detta. Studerar man deras information om Sverige och dess väpnade styrkor inför planeringen våren 1943 framstår en hel del luckor. Militärattachén Bruno von Uthmann verkar inte ha konsulterats alls, då han efter kriget skriver att inga planer alls framställdes mot Sverige. Major Karl Ogilvie, som var ansvarig för Sverige på Fremde Heere West verkar mest ha kopierat och klistrat in samma rapport om de svenska väpnade styrkorna varje år - där man skriver att Sverige saknar pansrade och mekaniserade förband, trots att 9:e och 10:e Pansarbrigaden är insatsklara sommaren 1943. C-byrån får även tag på 25. Panzer-divisions stabslägesrapport över Sveriges försvar från 1943-06-25 där det står att Sverige bedömes sakna pansartrupp!
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2019.07.03 13:25 ElFaro5 Jag blev väckt av en hundpatrull som ringde på imorse…

Jag hade sovmorgon från jobbet idag och hade därför tagit tillfället i akt och röka en del under gårdagen, vanligtvis brukar jag spara rökstunderna till helgen men sovmorgonen rättfärdigade en lite extra härlig kväll.
För kontext bor jag i ett högt lägenhetshus som man behöver ha blipp för att komma in genom porten, använda hissen och även komma åt sitt postfack. Irriterande nog så har mitt postfack varit trasigt de senaste veckorna och jag har missat en del post.
Hur som helst så vaknar jag imorse, inte av mitt alarm, utan av att någon aggressivt ringer på min dörr. *PLINGPLONG* *PLINGPLONG* *PLINGPLONG* Jag vaknar med ett ryck, det är aldrig någon som ringer på min dörr. Yrvaken och fortfarande lätt hög från gårdagens mys famlar jag efter en t-shirt och ett par shorts. Jag gnuggar mig i ögonen och öppnar dörren utan att kolla i kikhålet, framför mig i korridoren står fyra personer i mörk uniform. En av personerna som står längst bak är en krallig man som har en schäfer kopplad vid sin sida.
”Hej, vi är här på uppdrag av hyresvärden för att genomsöka lägenheten med hund” Säger mannen som står närmast mig. Jag går från yrvaken till panikslagen, jag tänker att de dubbla ziploc-påsarna med weed i min garderob inte är någon match mot den här byrackan. Jag måste sett ut som ett stort jävla frågetecken för han fortsätter ”Du ska ha fått ett brev om att vi skulle komma idag”.
”Aha, min brevlåda är trasig så jag måste missat det” Får jag fram tillslut.
”Det här går fort” svarar den uniformerade mannen och gestikulerar mig att ta ett steg ut ur lägenheten, vilket jag gör. Samtidigt som de andra två personerna ger vika och släpper fram hundföraren som kliver in i min lägenhet med hunden och stänger dörren efter sig. Allt gick så snabbt.
Mina bara fötter är kalla mot korridorsgolvet och jag har en puls som att jag sprungit ett maraton. Min sega hjärna försöker förtvivlat att komma på en plan. Varför släppte jag in honom?! Vad kan jag göra nu?! Ska jag säga nått!? Hur vet dom att jag har grejer hemma?? Det är fan kört nu! Fuck, fuck, fuck!
Jag kollar ner i golvet och sedan upp på mannen som skötte snacket. Den mörka uniformen som han och hans kollegor har är ingen snutuniform. De har alla en liten logga tryckt på vänster sida av bröstkorgen, Anticimex. Mitt hjärta hoppar över ett slag av lättnad och jag minns att det suttit lappar i hissen om att någon hittat vägglöss i tvättstugan.
Jag bryter tystnaden och säger ”Ni letar efter lössen va?”.
”Exakt, vägglöss” svarar mannen och precis när han säger det så kommer hundföraren ut ur min lägenhet och ler och säger ”Inga löss här, det var rent - tack tack!”
Jag tackar dom, går tillbaka i lägenheten och stänger dörren efter mig. Jag börjar asgarva av stressen och lättnaden, och är tvungen att sätta mig ner på golven i hallen för att landa efter den här upplevelsen som säkert tog 30-40 sekunder men som kändes som en evighet. Husrannsakan är the way to go om man vill vakna till snabbt!
TL;DR:
Blev väckt av en fyra uniformerade personer som genomsökte min lägenhet, jag fick panik och trodde de var snutar - men de visade sig vara Anticimex!
Edit: Stavfel
submitted by ElFaro5 to swedents [link] [comments]


2019.04.29 13:26 Hrmnsn Norsk jernbane anno 2019

"God ettermiddag, dette er togets lokomotivfører som ønsker deg velkommen ombord på toget til Moss.
Dette toget opereres i dag av Vygruppen AS.
Selve toget eies av Norske Tog AS og vedlikeholdes av Mantena AS.
Billetten din kommer fra Entur AS.
Automatene ombord er fra Togservice AS og Yv Trafikkservice AS har rengjort toget.
Jernbanen vi kjører på eies av Bane NOR SF.
Den holdes vedlike av blant annet; Spordrift AS og Baneservice AS.
Stasjonsbyggene er eid av Bane NOR Eiendom AS.
Skulle du ha noen spørsmål, ta kontakt med togets konduktør, hun går fortsatt i NSB-uniform".
submitted by Hrmnsn to norge [link] [comments]


2019.04.01 10:51 Petterrs96 Nå som mange skal inn i forsvaret, her er litt «tips & tricks». (Del gjerne hvis du kjenner noen som skal inn)

NB! Denne er hovedsakelig for sjøforsvaret på Madla, Stavanger. Men fungerer sikkert godt for andre grener.
Text og nedlastbar version: https://pastebin.com/6xXqpwfR
pass godt på denne boken, befalene har hørt rykter og er ute etter å finne den. aldri la den ligge ute i offentlighet, gjem den godt. har dere kommet med olafsen kan dere se dere som heldige, han er en av de mindre strenge når det kommer til straffing og refs.
Skulle jeg gjort en ting om igjen hadde det vært å øve inn MARCH drillen mye tidligere. Etter ett par uker vil dere starte med sanitet, der vil dere lære en såkalt "March" drill. det er en mal på hvordan man skal utføre førstehjelp i millitæret dere vil finne en førstehjelpsbok gjemt sammen med denne, på en av de siste sidene er det ett rutenett; lær denne før dere har sanitet, da imponerer dere befalet litt.
før dere skal inn å ta eksamen i sanitet, ta så mange pushups dere orker, det roer ned stress nivået. de fleste som stryker gjør det på grunn av stress.

VASKING

over til vasking av gulv, vi lærte mye av boken selv og fant ut at det er mye å gjøre. vet ikke om det er bare lugar 9 dette gjelder men dørken (gulvet) virker til å være kronisk støvete. Basert på når dere har revelie ville jeg anbefalt at alle har gjort bikkestrekken, børstet av baggene og vasket under sengen før revelie. ville ikke anbefalt å blitt "for god" på vasking de første to ukene, da stiller befalet bare høyere krav til dere mye kjappere.
vil gjerne legge til ett "dørk-vaske-tips" ekstra. Når dere er ferdige med å vaske, svabre ut ett tynt lag med grønnsåpe utover dørken, husk att det må rekke å tørke før inspeksjon. under vasking, børst også av sko før dere går inn på lugaren.
kjøp en håndfull med klesruller på clas olson, de kommer godt med når du skal vaske dørken. enkelte deler av gulvet er veldig slitt som gjør det vanskelig å få støvet opp med en vanelig klut; eks gulvet under vasken. dra heller lett over med en klesrulle.
når du skal gjøre bikkestrekken din, fest baksiden av laknet ditt med sikkerhets nåler, på morgnen kan du bare dra i enden så sitter den fast på baksiden, dette er ekstra viktig hvis du bor i øvre køye.
husk å vask godt i bånn av skapene samt skap døren, det er ett "reserve" sted befalene har hvis de har lyst til å gi dere ominspeksjon.
dere vil bli utdelt fellesoppgaver som noen på lugaren må ta. hvis dere skulle fått utdelt trappeoppgang som to av oss hadde bruk minimalt med vann og kun skurekrem hvis dere må. unngå å bruke såpe, det leder bare til mer jobb.
vil du ikke brette klærne etter du har vasket, bare putt det i baggen eller skittentøys nettet og si det er til vask.

SKOPUSS

når det kommer til pussing av sko ville jeg anbefalt å gjøre dette ofte. mens du sitter vaskevakt legg noe underlag på gulvet som du kan ha på gulvet når du pusser, ta deretter av lissene og puss godt. veldig viktig at du pusser i skjøtene i læret, det gjør skoene vantett og kommer godt med når du skal ut i felt.
for finpuss, sørg for at skoene dine har en gjevn overflate. har du store skader på skoene kan du bruke lighter for å tette disse. smør på ett lag med skokrem over området hvor skaden er, når den er gjevn dra lett over med en lighter til du ser skopussen har smeltet litt. vent ca ett minutt og puss av skopussen med en "AV" skobørste. husk, ikke bruk lighteren inne da skopussen gir av gasser som kan være helsefarlig og lukter dritt.
når du har en gjevn overflate og er klar for å få litt "shine", dekk skoen med ett lagg skopuss, vent 30 minutter, puss av skopussen som du normalt ville gjort så gå over overflaten med en nylon strømpe. Dette kan kjøpes i velferds kiosken. når du har fått en skiny overflate på skoen, spray på ett lag med hårspray (kjøpes også i velferds kiosken). pass på att du ikke sprayer over "knekken" i skotuppen, det vil bli stygt når du begynner å gå. tørk også av hårspray som kommer på selve sålen av skoen. olafsen mener han bare

bruker skopuss for å få shine på skoen men vi alle vet han bruker hårspray

FELT

hvis du kommer på vatne leiren når du skal i felt, pakk med godt med godis. du skal kun gå ca 500 meter med storsekken så vekt er ikke nødvendigvis ett stort problem. dere får beskjed om at dere skal gå 5km med sekken over ett fjell, kan ikke garantere noe for dere men vi gikk bare med strids sekken (den lille). husk, felt øvelsen er ingen mestrings øvelse, dere får nok med mat, drikke og søvn. drop å ta med alle de små påleggs tubene dere får av befalet, ta heller med en stor tube bacon-ost eller kaviar fra messen.
når dere skal ha "Krigens Krav" anbefaler jeg å ta av alt av superundertøy, ta på et skittent parr med undertøy og sokker, ta sålene ut av skoene, trekket av hjelmen, legg igjen hanskene og tøm lommene for alt. alt dere tar med ut i gjørma må vaskes etterpå. ikke spør befalet om dere kan ta av hjelm trekket, dere vil ikke få lov.

BYEN

"før dere stikker på byen, ta en tur innom saniteten å ta med noen kondomer. Aldri dra tomhendt på byen, angrepiller er dyrt" -ingerstuen
Hvis du ikke vil bruke opp alle pengene på byen, dra ut noen timer tidligere og kjøp drikke på butikken. det er en matbutikk i andreetasjen av buss terminalen. Polet stenger klokken kl 6 på fredager og 3 på lør-søndager så skal dere ha noe sprit til vorset, stikk ut før det stenger. kjøp kun hva du drikker, du får ikke tatt med rester tilbake inn på leir.
anbefaler å leie en stor leilighet i sentrum siste helgen av rekrutten, tro det eller ei, men det er ganske billig hvis det deles på flere.
I uke 5 vil dere få utdelt hvor dere skal ha tjenestested, dette betyr ikke at resten er fritid, flere mister stillingen sin den siste helgen pga dårlig oppførsel.
dere får beskjed om at dere må dra i uniform hvis dere skal på byen den første helgen dere har fri, ikke se negativt på dette. uniform drar babes som faen.
Søk permisjon for hver helg framover, skulle du vært heldig å bli med noen hjem slipper du å tenke på at du må være tilbake på leir innen kl 6 på morgnen. eneste ulempen med permisjon er at du ikke kan spise i messen, søkte selv permisjon nesten hver helg, spiste i messen uansett.
ikke ligg med noen i samme tropp før den siste helgen, det blir bare krøll.

TRENING

hvis dere har lite motivaskon til å trene, last ned "brun og bli" appen, det er mulig å ta sol, det er litt over 2 kilometer hver vei til sol sentret, perfekt for en løpetur samt som du får 20 min å slappe av i mellom økten. hint hint, dette er også ett godt sted å runke.
Dere burde trene pushups og pullups frem til dere skal ha styrketest, viktig att dere har bra resultater hvis dere ar lyst på en god stilling
Alle burde ta røykdykker prøven, den er ikke så vanskelig som de skal ha den til å være.

ANNET

kjøp en klesrulle fra clas olson, du kommer til å trenge det før oppstillinger.
Husk å merk baggene dine den første uken, du vil ikke at andre skal hente klær fra feil bagg.
Har du skjegg vekst, fyll inn ett skjeggsøke skjema med en gang, slipper du barbering sparer du mye tid.
har noen av dere dårlig syn, bestill briller før dere skal på skytebanen. Gå til saniteten for å få dere testet, hvis dere har dårlig syn dekker forsvaret kostnaden for nye briller. Der er viktig med godt syn til skytetesten
vend dere til å bruke tiltale, samt hilsing med en gang. gjør det til en vane. tiltale er når du skal stille ett spørsmål til ett befal. eks; Kvartermester aspirant, rekrutt (ditt etternavn) etterfulgt av hva du skal si.
alt du ikke får beskjed om er ekstra arbeid, ikke spør om ekstra ting. hvis du ikke har fått spesifik beskjed om å ta med noe, ikke still spørsmålet. aka "hjelm spørsmål"
ikke dra hjem første helgen, de er da du blir bekjent med resten av troppen. oppfør deg den første helgen, du vil ikke bli stemplet som en idiot for resten av rekrutt tiden.
dere blir oppfordret til å si ifra om alle problemene deres samt skader dere har eller har hatt tidligere. hold dette for dere selv. skulle dere hatt problemer med for eksempel ryggen hadde jeg kontaktet hjelp privat, de dimiterer deg hvis de finner ut av problemene dine.
dere får høre at dere ikke kan runke, dette er ikke noe vits å ta hendsyn til. Man's gotta do what a man's gotta do.
Last ned Coca-cola appen, da får dere cola for 10,- kr på all automatene på leir
submitted by Petterrs96 to norge [link] [comments]


2018.02.01 14:10 de_Silentio Pladderhumanisme

For et par år siden eller der omkring var det ret moderne at påstå, at ordet "pladderhumanisme" kom fra den danske oversættelse af Hitlers Mein Kampf. Det er selvfølgelig det, jeg refererer til i den her kommentar.
Men jeg har det lidt dårligt med at sprede den slags information uden at tjekke ordentligt efter, så jeg har været på lidt filologisk gravearbejde.
Siden Unyttige Historiefacts, der drives af historikere på Aalborg Universitet, giver tre kilder:
Det første er et dødt link til Undervisningsministeriet, hvis overordnede søgefunktion ikke giver noget resultat.
Det andet er til en bulletin fra International Institute for Religious Freedom, der optegner Hitlers brug af termen "Humanität". Den er tysksproget og har ikke noget at sige om termen "pladderhumanisme" i dansk sprogbrug. Den giver dog eksempler på Hitlers brug af "Humanitätsdusel(ei)". Det er dét ord, der angiveligt skulle være oversat til "pladderhumanisme" på dansk. Hitler bruger det i hvert fald to gange i Mein Kampf:
Alle diese Verfallserscheinungen sind im letzten Grunde nur Folgen des Mangels einer bestimmten, gleichmäßig anerkannten Weltanschauung sowie der daraus sich ergebenden allgemeinen Unsicherheit in der Beurteilung und der Stellungnahme zu den einzelnen großen Fragen der Zeit. Daher ist auch, angefangen bei der Erziehung, alles halb und schwankend, scheut die Verantwortung und endet so in feiger Duldung selbst erkannter Schäden. Der Humanitätsdusel wird Mode, und indem man den Auswüchsen schwächlich nachgibt und einzelne schont, opfert man die Zukunft von Millionen.
 • Adolf Hitler: Mein Kampf. Zentralverlag der NSDAP Franz Eher Nachf.: München, 1937, s. 292
So konnte um die Jahrhundertwende der gewöhnliche Mann und Mensch keine besondere Bewunderung mehr finden für die an der Front in Uniform entlang reitende Prinzessin. Über die Wirkung einer solchen Parade in den Augen des Volkes konnte man sich anscheinend gar keine richtige Vorstellung machen, denn sonst wäre es zu so unglücklichen Auftritten wohl nie gekommen. Auch die nicht immer ganz echte Humanitätsduselei dieser Kreise wirkte eher abstoßend als anziehend. Wenn zum Beispiel die Prinzessin X. geruhte, die Kostprobe in einer Volksküche mit dem bekannten Resultat vorzunehmen, so konnte das früher vielleicht ganz gut aussehen, damals aber war der Erfolg ein gegenteiliger. Es kann dabei ohne weiteres angenommen werden, daß die Hoheit wirklich keine Ahnung davon besaß, daß das Essen am Tage ihrer Prüfung eben ein klein wenig anders war, als es sonst zu sein pflegte; allein es genügte vollkommen, daß die Leute dies wußten.
 • Ibid., s. 304
Jeg har slået op i min udgave af den danske oversættelse af Mein Kampf fra Jørgen Paludans Forlags fiol-bibliotek. Her lyder de tyske citater:
Alle disse forfaldstegn er til syvende og sidst kun følger af manglen på en bestemt, almindelig anerkendt verdensanskuelse, og den deraf følgende usikkerhed i bedømmelsen af og stillingen til de enkelte store spørgsmål i tiden. Derfor er også, for at begynde med opdragelsen, alt halvt og vaklende; man går af vejen for ansvar og ender med fejt at finde sig i, hvad man ved er skadeligt. Øllebrødsbarmhjertighed er moderne, og idet man er svag nok til at føje alle vildskud og skåner den enkelte, ofrer man millioners fremtid.
 • Adolf Hitler: Min Kamp. Oversat Clara Hammerich. Jørgen Paludans Forlag, 1966, s. 181
Og:
Ved århundredeskiftet kunne således intet almindeligt menneske mere nære særlig beundring for en prinsesse, som i uniform red langs fronten af et regiment. Man kunne åbenbart slet ikke danne sig nogen mening om virkningen af en sådan parade, da den slags ulykkelige optrin i så fald aldrig var blevet arrangerede. Det ikke altid helt ægte sværmeri for humanitet inden for denne kreds virkede også snarere frastødende end tiltrækkende. Når det f. eks. behagede prinsesse X at prøve maden i et folkekøkken med det kendte resultat, havde det måske tidligere taget sig ganske godt ud, men på den tid var resultatet lige det modsatte. Det skal uden videre indrømmes, at højheden sikkert ikke havde nogen anelse om, at maden den dag, hun smagte på den, var en lille smule anderledes, end den plejede at være; men folk vidste det.
 • Ibid., s. 188
Vi har altså hhv. "øllebrødsbarmhjertighed" og "sværmeri for humanitet". Øllebrødsbarmhjertighed kan se ud af en kreativ oversættelse, men det er et gammelt dansk ord, der findes bl.a. hos vores komplet ulæste Nobelpristager Karl Gjellerup i hans Germanernes Lærling fra 1882 og i andet bind af den lidt mere kendte Nobelpristager Henrik Pontoppidans Fortællinger fra 1899.
Den tredje kilde, Unyttige Historiefacts giver, er et blogindlæg fra lektor i datalogi på AAU Hans Hüttel d. 5. december 2015 (der også refererer til de to andre kilder, Unyttige Historiefacts linker til). Hüttel påstår fejlagtigt at flg. citat er at finde i Mein Kampf:
Wo Kraft fehlt, hört jedes Recht praktisch auf. Mag es auch noch so schmerzlich sein: Recht, du hast nicht die Kraft dich zu wehren, und deshalb musst du sterben. Dagegen hilft aller Humanitätsdusel nicht. In der Welt, in der ein Wesen sich vom anderen ernährt, in der einer stirbt, damit der andere lebe, in dieser Welt gilt das Wort: Wer nicht sein Leben einsetzt, dem wird es genommen. Dann soll er nicht sagen, das ist Unrecht. Macht ist notwendig, um leben zu können.
Citatet er hentet fra IIRF's bulletin, og de angiver, at det kommer fra en tale, Hitler holdt i en NSDAP-forsamling i Neustadt an der Aisch den 15. januar 1928, og som senere udkom som flyveblad.
Hüttel gengiver desuden Ordbog over det danske Sprogs datering af ordets indtræden i det danske sprog til 1930, baseret på den anti-semitiske forfatter Harald Nielsen, der i sin bog, Ord i Tide, gengiver den socialdemokratiske socialminister Steinckes forelæggelse af socialreformen i Folketingen d. 28. oktober 1930. Nielsen gør ikke noget videre væsen af ordet, så det er svært at knytte det an til en særlig nazistisk sprogbrug.
TL:DR: Det hele står og falder med, at jeg ikke har flere (og ældre) oversættelser af Mein Kampf til at stå i reolen, men jeg kan ikke umiddelbart finde nogle af de nazistiske forbindelser til ordet, som mange fornuftige mennesker ellers gerne gentager. Der er ingen tvivl om, at Hitlers udtryk "Humanitätsdusel(ei)" indgår i et betydningsfællesskab med "pladderhumanisme", men det eneste jeg kunne grave frem med sådan en times tid med tekstarkæologi var altså socialdemokratiske rødder.
submitted by de_Silentio to Denmark [link] [comments]


2018.01.23 09:31 gay4kowaller Kowaller i spejderkusse part 1

Det er søndag. kowaller ligger i sin seng efter en hed nat med pizzmanden (luxus). han har levet all sine læktier og har intet lavet de sidst 40 minutter. ding dong lille dame, hvem er det der ringer på min dør? tænker kowaller og går med beslutsomme skredt mod døren. kowaller åbner døren og der står to nyligt-kønsmodne piger i uniform..... vil du køble nogle spejdersmåkager? yes tænkte kowaller, han havde nemlig lyst til spejdersmåkager... men også sex... ja men så skal i lige med ned til min svømmepøl, der ligger min pung nemlig ;))) men nej der ligger pungen næmlig ikke, han vil bare tricke dem den sleske kal ...
de går med ham ned UwU kowaller, din pøl er såååå nice, må vi gerne tage et døp? hehehehe tænkte kowaller, og så sagde han ja det måtte de faktisk gerne... ;)) de unge nyligt-kønsmodne spejderpiger smed så uniformerne og hoppede i det lunkne vand Jeg har noget andet i gerne må hoppe ned i sagde kowaller, han mente nemlig at de små nyligt-kønsmodne spejderpiger måtte hoppe ned på han diller ;)) UwU kowaller-san siger pigerne så ;))) tænker kowaller så, han ved nemlig hv ad der sker til at ske
pigerne tager det sidste af deres uniform af og kowaller nød synet af deres nøgne, nyligt-kønsmodne spejderkroppe
det er satme mange spejdermærker i har sagde kowaller jaaa UwU sagde pigerne, men der er faktisk en spejdermærke vi mangler tilføjed de hvilken er det sagde vores unge polak og tog langsomt sin trøje af for at vise et hvidt, tyndt, sparsomt behåret bryst uhhh kowaller-san vi mangler "hjælp en kowaller med lige hvad han vil have hjælp med"-mærket til det smilte kowaller bare og sagde i har nogle fine nyligt-kønsmodne bryster synes jeg ;)))) UwU
Hvem vil høre resten af denne historie? poster mere fanfic når den her får 5 upvotes
submitted by gay4kowaller to kowaller [link] [comments]


2017.01.27 16:18 Nobelix Skulle köpa kondomer

Hade min bättre hälft över på middag och vid följande promenad kände vi ett ömsesidigt sug efter något slags kroppslig efterrätt. Som de förnuftiga människor vi är värderar vi säkerhet i högsta grad och således styr vi vår färd mot närmsta livsmedelsbutik för att inhandla preventivmedel. Att handla paket innehållande gummiskydd är i sig inget ödesdigert för mig personligen men situationen i fråga är givetvis delikat. På grund av detta lägger vi även lite choklad i handkorgen för att släta ut kommande transaktion mellan kund och kassörska. Tacksamt nog finns vad vi söker inte hängande på någon krok vid kassan, utan det måste begäras kvitto på sådan vara elektroniskt på en touchskärm. Att låta en bit papper glida ner på rullbandet, till skillnad från att daska ner ett färgglatt paket, tilltalar mig något oerhört. Kassörskan ler för sig själv när hon tar betalt och allting verkar gå felfritt för en gångs skull. Kvittot lyser vitt i min självsäkra hand när vi tillsammans går fram till maskinen som innehåller allt som är förbjudet. Jag stöter in pappret i den röda lasern och ler triumferande.
Ingenting händer. Jag försöker igen och känner hur ögonbrynen veckas när det inte fungerar. Märkligt. Min flickvän försöker hon också, i olika vinklar, men maskinen vägrar ge ifrån sig det tillfredsställande ljudet. Våra blickar möts. Blickar av fruktan. Blickar av skam. Efter ytterligare fruktlösa försök går jag tillbaka till kassan men denna gången rinner det svett längs ryggen. Det har blivit kö. Min käresta kan inte se mig i ögonen. Medan jag stirrar in i tantens rygg framför mig känner jag hur handsvetten börjar klibba fast i kvittot. När det är min tur tittar kassörskan konstigt på mig och medan mina kinder lyser lika rött som den envisa lasern försöker jag förklara situationen. Hon ber mig vänta vid maskinen och tar samtidigt upp telefonen. Åh nej. Ring inte. Snälla. Men det är för sent. Med tunga steg går jag till den enorma apparaten, undviker min kvinnas blick och sätter mina darrande händer i fickorna. Efter en kort evighet ser jag en man iklädd butikens uniform komma gående mot oss. Han ber om att få se på kvittot för vårt köp och börjar le genant när han inser att han står bredvid ett par som ska idka samlag. Med rasslande nyckelknippa låser han upp maskineriet onödigt högljutt och där inne, som ett stukat, rött och svullet finger, sticker paketet fram. Det hade fastnat. I ett försök till artighet och vänlighet drar han ut den smala kartongen men tappar det, framför allt och alla. Vi tackar för oss och lämnar denna cirkusens ofrivilliga publik.
Kondomer lär inte behövas i framtiden då jag på grund av incidenten, med största sannolikhet, blivit steril.
submitted by Nobelix to swedishproblems [link] [comments]


2016.05.24 16:02 JonathanRL En Flygkadetts resa till USA 1953

Denna text är en sammanslagning av den berättelse som berättas av "VarJag" på forumet Skalman i den här tråden.. Orginalet är spritt över flera sidor och kan vara lite knepigt att följa, således copy-pastar jag istället för att länka. Mycket nöje!
 
USA's 'Civil Air Patrol' (CAP) hade ett utväxlingsprogram kallat IACE (International Air Cadet Exchange) Program med i stort sett alla länder i Västeuropa. Europeiska ungdomar inbjöds till USA medan amerikanska tillhörande CAP fick besöka europeiska länder i tre veckor. Den svenska organisationen kallades Flygpojkarna och var en del av Flygvapnets rekryteringsprogram kan man säga. Varjagen uttogs (i hård konkurrens!) till den grupp av fem - som fick besöka USA 1953.
Det var upplagt så att varje nationsgrupp fick en 'värdstat' - våran var Syddakota. Det blev tre fantastiska veckor med massvis med flygning, parties och sightseeing. USA 1953 - jämfört med lilla Luleå, ja Sverige...var som en trollerilåda! Alla resor, utom lokala, skedde med MATS (Military Air Transport Service), en del av USAF. Logeringen, allt från USAF-baser till hotell och privat inackordering i familjer. New York var slutstationen i USA på hemresan - och det var där Utrikesminister Dulles fann tid för ett 'pep-talk' till de blivande flygarna.
 
Detta var en oerhörd upplevelse för en ung grabb 1953 - Kalla Kriget blev varmare och Koreakriget rasade. Så jag kan spinna vidare med några poster till för de som är intresserade..... Efter en vecka på F 8 där vi utrustades med FV-uniformer, trimmades till, lärde oss 'vända klack', putsa skor och raka oss dagligen randades äntligen Den Stora Dagen. Dessförinnan var det klappjakt på amerikanska dollars! Det var nämligen stenhårda valutarestriktioner - US $ var hårdvaluta och kunde inte köpas 'över disk'. Vad jag minns, tilldelades alla fem Flygpojkarna den furstliga summan av tjugo dollars ($20) var :roll: . Men alla 'kände ju någon' som hade en eller några amerikanska dollars undanstoppade i byrålådorna....En stockholmsbekant till min mor, gav mig omkring $40 men, med reservationen att jag måste köpa en 'amerikansk plastkortlek' till honom och ta med den hem. (dom fanns inte i Sverige vid den tiden...) En jazzintresserad Luleåbo skildes från $6 med instruktionen att köpa Gerry Mulligans sista plattor...o.s.v. Allteftersom dollarförrådet växte - blev 'shoppinglistan' längre. Det var helt enkelt så 1953 att det fanns massvis med eftertraktade varor i USA - som helt enkelt inte var tillgängliga i Sverige men alla ville ha dem.....
 
Den Stora Dagen - och Bulltofta. En MATS C-47 äntrades, glänsande aluminium på utsidorna - matt olivgrön inuti. Den hade inga säten - utan stansade 'soffor' a la fallskärmsjägare - längs kroppssidorna med ett litet 'dasshål' för varje röv. Vi hade med två gruppledare, en kapten från F8 och en löjtnant från F11 som höll oss i tukt och Herrans Förmaning. Och herregud, kaptenen var influgen på J 29 och löjtnanten hade massvis med 'timmar' på S 31 Spitfire - vi betraktade dem som Gudar!
Färden, gick till Fornebu i Oslo, där tidig lunch och den norska gruppen - likaledes fem 'cadets' och två officerare väntade. Sen bar det av till Rhein-Main Air Force Base i Västtyskland. C-47:an var ju ett amerikanskt militärflygplan - och vi flög mycket lågt jämfört med vad man gör idag. Till vår förtjusning - gick flygningen över Hamburg på bara omkring 800 meters höjd. Förstörelsen, bombruinerna - var helt enkelt otrolig. (jag gissade långt senare - att den delen inte var en tillfällighet) Landning på Rhein-Main AFB - och ögonfröjd för oss Flygpojkar. Basen var enorm.....innan utrullningen var slut hade vi redan 'spottat' B-29:or, F-86 Sabres, F-80's - C-82:or - ögonen rullade på oss av att verkligen s e dessa flygplan som vi bara upplevt på bilder.
 
Övernattning i 'Nissen-huts' - och uppenbarelsen! PX - som betyder Post Exchange......Ett veritabelt varuhus på flygbasen där allting kostade bråkdelar av vad det gjorde i 'allmänna marknaden'. Men var enbart för amerikansk militärpersonal. Och Oss!!!
US Air Force bjöd på sightseeing med bussar i Frankfurt am Main. Staden var fortfarande svårt bombskadad och vi frapperades av hur det hade växt upp hela träd i bombruinernas grushögar. Besök på Zoo m.m. men Frankfurt verkade smutsigt, trött och slitet. Maten i mässhallarna blev en upplevelse för oss - den serverades på stansade rostfria stålbrickor med sex olika 'fack' för olika rätter. Mässpersonalen var alla 'afroamerikaner' och portionerna var enormt tilltagna....inte minst de obligatoriska stekta äggen, dom lades upp ända tills man tog undan brickan :D, men vi noterade det amerikanska slöseriet - de flesta yankees tycktes bara äta mindre än hälften - resten tömdes i sophinkarna utan krus :roll: Man gissar att gödsvinen i Frankfurttrakten snabbt blev feta på de kopiösa matresterna......
 
Japp så blev det då dags för Atlantflygningen - med MATS DC-6:a, riktiga stolar och säkerhetsbälten. Start på e.m. och mot USAF-basen på Azorerna. Dit vid anlände mitt i natten och - det regnade. Språngmarsch mot adminbyggnaden men vi blev alla ordentligt blöta innan vi nådde dit. Givetvis - serverades 'frukost' trots småtimmarna, samma brickor och samma mat som på Rhein-Main! Vi lärde snabbt att amerikanska flygvapnet tydligen bara hade en mycket begränsad matsedel - och att den åts likadan över hela världen...i Tyskland, USA, Japan, Okinawa - precis detsamma. Några kulinariska äventyr, av 'lokal' karaktär - tilltalade tydligen inte dessa amerikaner 8-) Starten i mörker blev av hängglidar-kasta sig ut -typ......fältet låg på en bergsplatå för jag uppfattade att planet rusade över en 'kant' -sen var det hundratals meter ned till havet.
 
Destinationen - var Andrews Air Force Base utanför Washington. Hettan slog emot oss som en vägg! Den fuktiga hetta som är typisk för atlantkustens högsommar och minst av allt lämpad för Flygvapnets korderoj-byxor, präktiga varma blåskjortor med lång ärm och knäppt i halsen med svart slips :roll:. Efter bara minuter - badade vi i svett. Mottagningskommitén för oss svenskars del var Flygattachén och Biträdande Flygattachén i Washington - som bägge var iklädda oklanderliga lätta amerikanska khaki-byxor och skjortor med kort ärm - OKNÄPPTA i halsen...... Vår kapten och löjtnant bara stirrade - om mumlade något om att 'den modellen hade knappast godkänts i Flygstaben....' Det enda som var 'svenskt' var mössorna och axelklaffar med svensk gradbeteckning. Det blev presentation med ställningssteg, handskakning och honnörer.....Flygattachen, en överste skulle senare bli rätt väl känd. Han hette Stig Wennerström :) Så man rörde sig i 'de bästa kretsar'.
 
OK - Andrews AFB och en större Nissen-barack - denna var försedd med ett par sergeanter som inte verkade upplagda för skämt och upptåg :roll: 'Lights out at ten!' lydde ordern... Och den amerikanska trollerilådan.....Coca Cola-automater, luftkonditionering, television - allt grejor som vi aldrig sett i Sverige. Isté, iskaffe - var få tag på växelpengar att prova allt detta överflöd!?
När man ville sträcka på benen hann man bara gå några meter innan en bil eller jeep bromsade upp och erbjöd lift...amerikanerna var antagligen lika nyfikna på oss utlänningar som vi var på dom.
Ögonfröjd i luften, på en närbelägen bana (det fanns massor av banor) höll ett stort gäng Grumman 'Hellcats' på med vad vi fattade var landningsövningar på hangarfartyg; om dom överskjöt 'märket' med mera än 25 meter - drog dom på och gick om.
Washington DC! Sightseeing i bussar....Lincoln Memorial, Jefferson Memorial, Vita Huset (man fick inte gå in), Capitol (man fick gå in) och klättring av alla trappstegen i Washington Monument - det var tungt! Plus mycket mera som jag glömt. Amerikanerna höll ett rasande tempo och vi var dödströtta på kvällarna. Vår gruppledare hade till slut kapitulerat inför värmen och vi tilläts lägga av våra präktiga Flygvapenskjortor och slipsar, och uppträda i regelvidriga vita skjortor med upprullad ärm och utan slips - tack kapten T.!
 
En dag var det flygning :D Ngn flygklubb hade ställt upp med ett par dussin sportflygplan som reläade igenom ett par hundra killar med ngn kvart var i luften. Typfloran var stor - MINST ville man flyga med en Stinson som lastade 6-7 pax på en gång, MEST ville man upp i en av de Stearman PT-17 som deltog i cirkusen. Jag - hade turen att 'få' en Ercoupe, en tvåsitsare där man åkte cabriolet s.a.s. Vi kallades ju 'air cadets' - och piloten tog tydligen för givet att jag kunde flyga 8O så vi hann bara upp på ett par hundra meter när han sa 'you take over'... Det blev Varjags första flyglektion - en försiktig sådan speciellt med så intensiv trafik runtomkring.
Ercoupe'n var känd för att vara 'spinnsäker' d.v.s. mycket svår att få i spinn och över motorbullret frågade jag piloten om detta. 'You try it!' Jag bleknade - 'no you try it' Killen höjde nosen i 45 grader, drog av gasen och släppte ratten (fpl hade rattstyrning) - och sannerligen, Ercoupe'n sänkte snällt nosen utan minsta spinntends - ett mycket stabilt flygplan.
 
Vår kapten och löjtnant hade mumlat lite om frånvaron av trafikledning och dålig trafikdisciplin och efter att jag kommit tillbaka till terra firma, inträffade den enda allvarliga på hela resan.....En Stinson var nära sättning - när en Stearman vars pilot inte kunde se Stinsonplanet under sina stora undervingar - kom snuddande nära att 'landa' på Stinson vinge 8O Det var bara ngn meter som skilde planen åt - när Stearmanpiloten såg planet under honom - drog på fullvarv och klarade skivan.....Det - var nära ögat!
Och den dagen, var den 27:e juli 1953. För på kvällen kom President Eisenhower på TV och meddelade att vapenstillestånd slutits i Panmunjon och Koreakriget var över.
 
Exit Washington....i en C-47 med riktiga stolar, tre mans besättning och skriver och säger sju (7) passagerare! Vi hade hela flygplanet till oss själva! 8O Det kallar jag VIP-behandling....C-47:orna (civila DC-3) kallades ju Dakota under kriget och det passade ju bra när man skall flyga till Syd Dakota.
Denna kom att bli den mest minnesrika flygningen i mitt liv. Efter att vi nått cruising-höjden (låååg - kanske 1000 meter, fpl hade ingen tryckcabin eller syrgas - vilket ger utomordentlig marksikt) blev atmosfären ombord ytterst informell. Killarna i cockpit kom akteröver med mat i små kartonger.... med stekt kall kyckling, sallader och apelsin- och tomatjuice. Det var första gången jag sett eller smakat tomatjuice - något som jag verkligen gillade och som sitter i än. Dom ville 'snacka' och då planet saknade autopilot erbjöds frikostigt sittning i högerstolen där framme 8-) Vi fem flygpojkar fick var sitt halvtimmespass 'vid spakarna' (egentligen halvratt) medan vi mullrade fram över USA's prärier. Speciellt minns jag flygningen över södra delen av Lake Michigan och Chicago och de följande, nästan oändliga vetefälten i Iowa. Vädret var finfint och stämningen mycket hög. Speciellt imponerade blev vi när vi fick förklarat för oss att detta med 7pax i ett egen flygplan, inte var något misstag; 'Vi och flygplanet står till ert förfogande under hela eran vistelse i Syd Dakota' 8O När amerikanarna lägger på gästfrihet baxnar man. Di rika di kan.....
 
Resans mål var Sioux Falls, den största staden i Syd Dakota nära gränsen till Minnesota.
När 'kaparen' meddelade att vi hade en halvtimme kvar dit (det var en c:a sex timmars flygning) ruskades plötsligt vårt flygplan om av våldsamma okända krafter och jag uppfattade något som blixtrade förbi mitt fönster på väg nedåt....
Vi hade fått eskort!
Ett par aluminiumglänsande Mustanger (North American P-51D) - hade 'buzzat' oss och kom nu tillbaka upp - bara för att inta position vid vardera vingspetsen av C-47:an...dom hade halv flaps ute för att komma ned till vår blygsamma flygfart minns jag och tuffingarna i Mustangerna vinkade vänligt.
Det stod SD * ANG på kroppssidorna, 'aha sa vi - ANG är naturligtvis för mustANG' - men det var fel. Det betydde South Dakota Air National Guard och något pampigare mottagande till Syd Dakota kunde vi knappast tänka oss.
OK - Sioux Falls, 60 tusen själar och en mera 'hanterlig' stad för oss lantisar. Mottagningen på flygplatsen kaotisk - fotoblixtar, presentationer, snurrande filmkameror....i hårt tempo och bil till en TV-studio, 'ni skall vara med på TV-nyheterna i kväll'! Skyltfloran var bedövande - reklam, reklam överallt - man såg knappast stan för alla billboards :roll:
 
Snabb dusch, rakning och ombyte innan det bar iväg till Minnehaha Country Club för galamiddag med Civil Air Patrol..... 'Minnehaha' var siouxspråk - och betydde 'Skrattande vattnet'; ha ha-biten var i alla fall lättfattad :D Storartad middag, med tal, musik, dans - och flickor! Dansen - var mest den då populära 'reelen' - en irländsk skuttdans som var oss helt obekant. Vi - kunde bara foxtrot och vals förstås och gjorde vårt bästa med tjejerna. Som var en uppenbarelse.....I kläder och make-up vars elegans saknade motstycke bland svenska tonåringar...faktum var att flickorna såg mycket äldre ut än de var i sådan stass och jag blev förvånad höra att dom var tonåringar som jag själv. 'The Country Club' vaär en amerikansk institution - och representerar noblessen och Minnehaha var en ganska luxuös sådan som imponerade oerhört på oss. Något annat som inte imponerade - var antalet berusade kvinnor..... I motbokens Sverige var detta något nästan okänt - här drack fruntimmerna Dry Martinis och Highballs som vatten och stumlade och tog snedsteg och sluddrade på målet utan ringaste skam.....Vi svenskar blev uppbjudna till dans av flera av dessa ginlampor - men fungerade mest som stagmaster i hångelhas på samlags avstånd :roll: Alkohol serverades vi inte - vi var underåriga liksom de amerikansk tonsårsflickorna, 'spritåldern' var strängt satt vid 21 år!
 
En annan 'första' - var Bingo, ett spel vi aldrig hört talas om. Fick bingobrickor gratis förstås - och virrig förklaring av reglerna. När jag i en omgång tyckte att jag fått kombinationen rätt - sade jag Bingo! Det blev åskliknande applåder....Men jäntan som satt bredvid mig kikade och sa att 'that won't work' :(
Vilket snabbt bekräftades av spelledaren, följt av en ytterst 'tunn applåd' :roll: Och en Varjag som var morotsröd i ansiktet. Det blev ännu en mycket sen kväll = tidig morgon.....en av killarna i gruppen skrev vykort hem 'vi är så trötta att vi behöver svenska tändstickor för att hålla ögonen öppna. Dom amerikanska är av papper och håller inte så här sent på natten...' :lol:
Sioux Falls hade inte så mycket av sightseeing att erbjuda - vi kördes till ett 'fläskpackeri' - som var ett av de största i Mellanvästern. Helt enkelt ett slakteri - där jag f.f.g. fick åse själva slakten :roll: Inte speciellt uppbyggligt men lärorikt...om amerikansk fart; 'dom här levande grisarna - kommer ikväll att vara kokade och på burk!' 8O
Det var antagligen läckerheter som Spam - det handlade om. Inte blev man vegetarian på kuppen - men kunskap om verkligheterna om vad som händer i ett slakteri är nog ganska nyttig för alla.
Sen blev det högtidlig 'presentation' av en gåva - till den svenska gruppen. Någon religiös församling (varav det fanns MÅNGA i Syd Dakota!) hade skänkt en svensk praktbibel att presenteras till oss. Den var minsann inga dåliga grejor....en sån där femkilospjäs - 60x30x10 centimeter och med massvis av fina tuschteckningar, kopparstick och annat på - jag minns inte, men kanske tusen sidor. Verket var från tidigt 1800-tal och man 'trodde' att det kommit från Minnesota där tiotusentals svenskar slagit sig ned. Den hade vackra mässingsbeslag och var sannerligen ett 'praktverk'. Mera minns jag inte om den. Utom att den skulle skänkas till Riksantikvarieämbetet vid hemkomsten. I samband med bibelgåvan blev det också nödvändigt med ett kyrkobesök - där vi lyssnade till Herrans Ord och svettades ymnigt - innan vi släpptes ut på kyrkbacken att introduceras till 'församlingen'. Lite krystat för min del - men kall Coca Cola gratis - hjälpte upp prövningen :)
 
Aftonen - och ett 'Garden Party' i ngn parkanläggning där aftonens 'clou' - var en underskön 'indianprinsessa' i de snyggaste buckskins med fransar - jag någonsin sett! Prinsessan kom dit, enbart av 'dekorativa skäl' - och försvann alltför fort :x - jäklar - henne, hade man minsann velat 'snack upp' :D
Syd Dakota var (är?) en agrarstat och den huvudsakliga skörden var 'prärieguld' - majs! (eller Corn som det heter på engelska) Kopiösa mängder av majs på millioner tunnland av pannkaksplatta prärier. Från bil hade man knappast ngn utsikt....det var majsfält vart man såg. I staden Mitchell, finns ett 'Majspalats' som byggs om, nästan helt klätt med majskolvar innan och utan - varje år! Det såg ut som som något ur en sagobok eller Disneyland långt innan Disneyland var påtänkt. Och inne i den stora lokalen kunde man äta majsanrättningar i kubik....(om det fanns 'stuvad majs' - minns jag inte men det förefaller troligt) och köpa souvenirer gjorda av majs och majskolvar där fantasin saknade gränser i form och färg. Bara utbudet av majspipor (a la General MacArthur) i alla storlekar kunde ha fyllt en mindre butik! Vår pålitliga C-47:a flög oss västerut - till Rapid City och möte med Strategic Air Command. SAC var flygvapnets bart huggande svärd med mottot 'Peace is our Profession' ( :roll: ) eller 'Fred är vårt Yrke'.
Men fredligt - var det minsann inte på Ellsworth's Air Force Base där vi förevisades 28th Bomb Wing utrustad med världens största bombplan Convair B-36 'Peacemaker'.. Sexmotoriga giganter vars uppgift i händelse av krig var att göra Sovjetunionen självlysande med sina atombomber. 'Security' på basen var enorm - överallt var det skyltar med 'No Go' och 'Endast Auktoriserad Personal'. Vi fick inte klättra upp i planen och kika inuti - men traska runt dem och titta - det fick vi. Bombschakten var kolossala och vår svenska kapten anmärkte att di däringa atombomberna måste vara stora och tunga grejor att döma at upphängningsanordningarna.
'Har ni atombomber här?'
'Yes ssirr'!
' Kan vi få se en??'
'No ssirr...Classified' Jag bör tillägga att vi denna tid hade uttrycket kärnvapen ännu ej slagit igenom - de kallades helt enkelt atombomber.
Så någon atombomb fick jag aldrig se....
 
Well, i Rapid City som paa ett par platser tidigare - bodde vi privat. Jag hade turen inackorderas hos en familj dar baade pappa och son - var CAP-medlemmar. Sonen var ett par aar yngre an jag men hade eget rum, eget fotolabb i huset, korkort och egen bil! Det sista var 'haeftigt' som man sager i Sverige idag.....'nej' sa han 'det flesta av mina kompisar har bilar ocksaa....' (korkortsaaldern - var 15 aar!) V.s.b.- som det hette i geometrin....kvicka telefonsamtal- och ett 'bilgaeng' trummades ihop till 'a meeting' paa ngn sundae-bar i stan. Det visade sig att alla mina fyra gruppkamrater - ocksaa bodde hos killar tillhorande 'bilganget'. Vi - saag ut som faagelholkar! Egna bilar!? Kom ihaag att 1953 i Sverige var det bara 'rikt folk' som hade bil - alla andra hade just borjat lukta paa moped- och motorcykelaaldern! Deras bilar, vad jag minns - var alla av efterkrigsmodell.....1946-48 aarsmodeller - min kille hade en Buick 1948... Vi ville ju absolut veta hur mycket deras bilar kostat - forklarande att en bil hemma i Sverige var ett, hart nar ouppnaaeligt maal for oss....Jag minns klart att hans Buick hade kostat $75! En annan kille hade en Plymouth Convertable ('med lite bucklor...') som kostat $40 8O. Vaara hakor hangde paa brosten.....
 
En annan bonus var killens fotolaboratorium.....jag hade maanga rullar film (svartvit 6x6cm saa klart 1953) och redan borjat oroa mig for framkallningskostnaderna hemma i Sverige..... :roll:
'No problem' - ge dom till mig! Nasta dag hade jag alltsammans framkallat, kopierat - och flera forstoringar :D . Hans rara mamma - hade last ngnstans att svenskar aat havregrynsgrot till frukost. Och som en speciell raritet - kokat 'oat-meal porridge' till mig...'saa du kan kanna dig lite hemma... :) ' En STOR gryta! Jag har alltid avskytt havregrynsgrot.....men vad gor man? Sonen tog pliktskyldigast en liten klick - jag, fick en valdig portion. Nar jag straevat igenom den - 'vill du ha mer?' - och innan jag hann svara landade ytterligare en valdig slev i tallriken :roll: 'En Svensk Tiger' som bekant - :wink: hur jag fick i mig den minns jag inte...men en ambassador for Sverige maaste ju gora sin plikt.
Nar jag fraagade sonen vad jag var skyldig for fotojobbet och materialet; 'Du ar inte skyldig mig en sekin - du aat upp den dar forfarliga groten i morse - annars hade jag varit tvungen ata halften av skiten.....' :lol:
 
Black Hills, South Dakota och det imponerande Mount Rushmore-monumentet. Vi aakte dit i USAF-buss....landskapet i Black Hills paaminde mycket om Sverige....barrskog, myrstackar och moranterrang. Sjalva monumenet - fyra presidenters huvuden utmejslade ur graaberget - AR oerhort imponerande. Det tog c:a 400 mannar med dynamit ned till stenhackor och slipmaskiner elva aar, att skapa konstverket. Ansiktena ar omkring 18 meter hoga forestaller fr.v. presidenterna Washington, Jefferson, (Theodore) Roosevelt och Lincoln.
All ara till egypterna och deras kollossalstatyer - men annu om en million aar, kommer det att vara mojligt att puzzla ihop anletsdragen av dessa amerikanska presidenter. Ett verkligt 'varaktigt' monument som for framtiden bevarar minnet av the United States of America.
Flyg med C-47:a igen - norr om Black Hills ligger ett sareget omraade kallat 'Badlands'. Som framgaar av bilderna - ar detta inte latt framkomligt till fots eller bil....men en fantastiskt upplevelse fraan 500 meters hojd paa 'sightseeing'!
Darefter - vandes nosen mot New York och Dakotaaventyret var slut.
 
Ar du tankelasare? (Angående förfrågan om bilder från redan; A/N) Jo det stammer bra det. Utom nagra dussin svartvita 'positiv' inklistrade i ett album :roll: - men Herregud, det ar femtiosex aar sedan! EN bra en som finns i albumet - ar en forstoring av 'Mustang vid vingspetsen' p.v.t. Sioux Falls dock :P
Tack for C-47:an forresten...
Jag har pratat lite om bussarna vi aakte i - dessa var undantagslost tillhoriga USAF, maalade mellanblaatt och av maerket 'International'. Dom var ytterst enkelt inredda - som billiga skolbussar. Vi motte dem paa Rhein-Main, Azorerna, Washington - overallt....standardtyp... En kul sak jag maaste beratta - ar kordisciplinen hos de, mest afroamerikanska, chaufforerna. Det fanns naagon trafikregel om jarnvagskorsningar och - deras korsning som fick oss att skratta.....men som foljdes mannagrant och utan minsta leende av USAF-chaufforerna....
1) Bussen stannar 2) Motorn slaas av 3) Dorren (reglerad av mekanisk vinkelhavarm av chaufforen) oppnas 4) Skjutfonstret till vanster om chaufforen oppnas 5) Han lyssnar till till hoger.... 6) Han lyssnar till vanster - genom fonstret... 7) Han startar motorn... 8) Han kor over korsningen... 9) Han stanger dorren... 10) han stanger fonstret
Vi ar paa vag igen! :lol:
 
Oavsett hur hett det var - kordes aldrig bussarna med oppen dorr...paa luftkonditionering - var inte en tanke :roll:
....resan fortsatte till New York - och supercentrala Hotel Astor vid Times Square. Dar, som jag tidigare berattat - den amerikanske utrikesministern fick traffa Varjag :lol: Ny amerikansk virvelvind, FN-skyskrapan - Empire State Building - broar, skyskrapor, platser och namn - det blev for mycket att 'ta in' vid det laget.... Vi var mest intresserade av att 'shoppa paa Broadway' med vaara aaterstaaende dollars. Bast minns jag reklamskylten for Camel-cigaretter, som blaaste rokringar tvars over gatan utanfor hotellfonstret....
Kopte rekvirerad plastkortlek, Gerry Mulligan-plattor, modellbyggsatser aldrig horda om hemma....m.m. m.m..... Varuutbudet fick lilla Luleaa att se ut som Duvemaala och vi alla delade en stark kansla av efterblivenhet i jamforelse med USA- som 'mellan skaal och vaegg' - kladdes i ord daa och daa...det bjod emot att erkanna det men sanningen var saa uppenbar att vi maaste prata om den.
 
Den sista kvallen - var 'fri' - inga arrangemang. Jag hade en mormors syster som bodde i New York och med stranga order att kontakta henne (hon visste naturligtvis att jag var dar...) ringde jag henne.....Det blev blixtavhamtning, laang bilfard till hennes hem - dar hela den avlagsna slakten vantade. Presentationer till ett dussin manniskor vars relation och namn jag knappast uppfattade. Jag var 'unik' .... ingen fraan de svenska delarna av slakten hade naagonsin besokt USA tidigare. Inget var for bra for en....alla maanade om mig - jag hann bara besvara faa av de maanga fraagor de stallde mig, innan det vars dags for bilfarden tillbaka till Astor.
Det undslapp mig hur snaalt tilltagen den $-dollartilldelning var som vi faatt..... 'Good Heavens - how much do you need??? - give him $200!' Jag forklarade blygt att det var for sent - vi flyger ut imorgon och jag kan inte handla mera i alla fall.....Suck
Hemresan antraddes i en MATS C-97 Stratocruiser - det storsta flygplan vi alla naagonsin satt vaar fot ombord paa.... och destinationen - var inte Sverige - utan Paris! Det var namligen saa att den franska gruppen (som varit i New Mexico) hade blivit saa imponerade att de meddelat Republiken att har faar Frankrike 'laegga paa naagot' for att balansera intrycken.....och inbjod alla de europeiska grupperna till ett par dagar i Paris fore slutlig hemresa. (Till och med engelsmaennen - accepterade fast dom fick ta en omvag :lol: )
 
Naagon timme efter starten fraan New York - raakade vi in det varsta aaskvader jag naagonsin flugit igenom. :roll: Blixtarna stod 'som spon i backen' och 'elektricitet' vandrade som maskar paa vingarna. Turbulensen var oerhord och vi kastades omkring som en lekboll i det upprorda lufthavet. C-97:an hade samma laanga smala vingar som dess halvsyster - B-29 och man saag genom fonstret hur dom 'flaxade' som faagelvingar i turbulensen.....8O Till och med vaar kapten och lojtnant saag lite oroliga ut.....
Men Boeing's tekniker hade tydligen raknat ratt i sina kalkylker - for vi kom genom stormen utan vingbrott. Det - var den forsta gaangen jag verkligen varit skitradd under en flygning......
Next, 'gay Paris'.
...och utan halster ar det dags avsluta denna (alltfor) laanga foljetong;
 
Som jag skrev i foregaaende - post - ville minsann nu den franska 'Fjarde Republiken' visa lejonklon efter all den amerikanska gastfriheten. En mycket valkommen och och ovantad clou paa resan som vi alla saag fram emot med stora forvantningar. Vi landade pa Le Bourget - och amerikanerna glomde inte paapeka att det var har - som amerikanen Charles Lindberg hade landat med sitt enmotoriga Ryanflygplan efter den forsta direktflygningen USA - Europa anno 1927! Jag minns inte mycket av ankomsten - vi landade paa kvallen. Men den 'amerikanska ordningen och effektiviteten - byttes omedelbart mot fransk villervalla....Passkontroll och 'formaliteter' tog en evig tid och det var 'smaatimmar' innan vi bussades till vaar logering. Alla europeiska grupperna - vi var omkring 90 man - anvisades en gymnastiksal. I vad vi senare upptackte var en flickskola. (men utan flickorna som var paa sommarlov.... :roll: )
 
Faeltsangar - med grasfyllda madrasspaasar - var uppstallda....bagage forvarades paa golvet bredvid sangen....filtar och kuddar utdelades av en saan dar fransos i 'kepi' - lakan var tydligen okanda i Fjarde Republiken :)
Men, vi var ju dodstrotta och fann att svenska, portugisiska och turkiska snarkningar - lat precis likadana :lol:
Frukosten - i 'flickornas matsal' - blev en sensation...dom serverade rodvin till frukost!(middag och kvall :) ) Brodet - i meterlangder, var jattegott! Resten, ja resten.... vad ovrigt serverades minns jag mycket val......och det beromda 'franska koket' imponerade inte. Hemligheten med den s.k. 'franska kokkonsten' ar att ha hittat paa femtusen olika namn for kalops! Som alla smakar precis lika, innehaaller samma saker och paa naagot obegripligt satt - naatt varldsrykte... :P
Virvelvind sightseeing i Paris.....upp i 'fiffeltornet', Sacre Ceur, Notre Dame, La Louvre..... Mitt bestaaende minne av Paris 1953 var att ALLT...alla dessa paradbyggader, ja hela stan - var morkgraa! Traakig farg -daa jag senare sett ett 'renputsat' Paris - men 1953 var det elandigt.....biltrafiken bestod till stor del av underliga trehjuliga 'lastbilar', bussar som var jamnaariga med mig eller aldre - och en uppenbar fattigdom som fick gamla Sverige att se ut som ett dromland! (kanske en poang for Folkhemmet i alla fall :roll: )
 
Vid kordes till slottet i Versailles! Paa kvallen - en magnifik 'ljud och ljus-show' om slottets och Frankrikes historia. Naturligtvis paa franska - men nar showen visade giljotiner (som gick som symaskinsnaalar :lol: ) visste vi i alla fall precis var, i historien vi befann oss....
Hojdpunkten - som 'la belle France' ville visa upp - var naturligtvis dambrost! Vi bevistade 'Folies Bergere' dar en magnifik 'show' exponerade mera av den varan - an jag naagonsin sett, tidigare eller senare.....man erinrar sig killen som aakte till Olympiaden for att han ville se '100 meter dambrost'...... Well det fick vi - utan Olympiad :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Folies_Berg%C3%A8re
M.A.T.S. tog oss hem till Bromma - dar Varjagen smugglade 'kontraband' till kungariket Sverige - men glomde sitt pass i en telefonkiosk (for att underatta om lycklig hemkomst till foraldraskapet naturligtvis)......
Sen, ja sen blev det Statens Jarnvagar, den s.k. 'Nordpilen' - hem till Luleaa igen.....(ingen sovvagn - militarbiljett!) passet - kom paa posten fraan tullen i Bromma - naagon vanlig sjal hade hittat och lamnat in det.... :oops:
Stor pressmottagning i Luleaa - av Norrbottens-Kuriren. En mera dampad av Norrlandska Socialdemokraten.....'Norrskensflamman' brydde sig inte - men hedrade mig med de korta orden att 'Amerika har faatt en ny agent i Luleaa....' :P .....'Flamman' - hade alldeles ratt!
[På förfrågan om preskriberat brott] Jodå - det brottet är längesedan preskriberat. (Även om innhav av kontrabandet - ännu femtiosex år senare i Sverige är Majestätsbrott :roll: )
Här i alla fall förklaringen; vi besökte en liten stad, Yankton - vid Missourifloden i allra sydöstligaste Syd Dakota. Värdarna inkluderade en 'Game Warden' (=jägmästare) och jag och en annan Flygpojke åkte i hans bil.
I bilen - fanns ett gevärs-ställ! I stället stod en M1 'US Carbine' och på det hängde en Luger i ett 'US'-märkt axelhölster 8O Vi hade tidigare på dagen traskat förbi en pantbank i Yankton - där skyltfönstret [b]var en vapensamling[b].
Stannat, stirrat - revolvrar, pistoler i dussintal - igen, föll hakorna och sju svenska fågelholkar fick lära att 'det var bara gå in och köpa...' Licens?? - vad är det för nåt???
Vår fascinering av US-karbinen och pistolen, undgick inte jägmästaren/chauffören - så han sa helt vänligt, 'would you like to have a shot?' 'yes....' hickade vi..
Vi körde över Missouri på en bro - och befann oss i Nebraska....där jägmästaren kände till en lämplig plats för lite skjutövningar i terrängen....Alla bilarna stannade, US Carbinen tons ut och skjutövningarna inleddes i en liten ravin.
Alla Flygpojkarna fick skjuta - men Herr Jägmästaren uppfattade snabbt att Varjag var den enda som tidigare umgåtts med skjutvapen....
Morgonen därpå vid 'avskedet' från Yankton kommer jägmästaren fram till oss och säger; 'Jag vill ge en present till er svenska pojkar'- går fram till mig och - överräcker Lugerpistolen i sitt hölster....' har sett att Du - vet någonting om skjutvapen, så Du skall ha den....'
Jag blev stum. Stumma blev även en svensk kapten, löjtnant och fyra andra Flygpojkar.....
En officiell gåva - till en svensk delegation - kunde naturligtvis inte nekas. När vi kom till Bromma och det frågades 'något att förtulla?' - svarade bara officerarna att 'det får pojkarna själva redogöra för. Det fanns lojalitet på den tiden !
submitted by JonathanRL to sweden [link] [comments]


LOOKING AT YOUR PRIMERS ON SPENT ROUNDS FOR SIGNS OF OVER ... OUTDATED The facts about primers ~ Accuracy made simple! - YouTube Squirrels with a .22-250 - YouTube Hur man Installerar Svensk Ambulans + Uniformer! #10 (Swedish) GTA 5 - LSPDFR - Episode 71 - Spesiell Eskorte! Johnny Madsen: Færgemanden (live) - YouTube Blomst -- Lspdfr -- Danske Uniformer -- Installation 2020 Sømand i Knibe [Passer+Langberg+Nørby+Mossin+Gringer] GTA V LSPDFR EP9 -- Aktionsstyrker #1 Blomst

Militaria - Hans Högman

 1. LOOKING AT YOUR PRIMERS ON SPENT ROUNDS FOR SIGNS OF OVER ...
 2. OUTDATED
 3. The facts about primers ~ Accuracy made simple! - YouTube
 4. Squirrels with a .22-250 - YouTube
 5. Hur man Installerar Svensk Ambulans + Uniformer! #10 (Swedish)
 6. GTA 5 - LSPDFR - Episode 71 - Spesiell Eskorte!
 7. Johnny Madsen: Færgemanden (live) - YouTube
 8. Blomst -- Lspdfr -- Danske Uniformer -- Installation 2020
 9. Sømand i Knibe [Passer+Langberg+Nørby+Mossin+Gringer]
 10. GTA V LSPDFR EP9 -- Aktionsstyrker #1 Blomst

Game Grand Theft Auto V; 2013; Song Sad Romance (a.k.a. Sad Violin) Artist Ji Pyeong Kwon; Album Drama Sonatina; Licensed to YouTube by Idag går jag igenom hur man Installerar en Svensk Ambulans gjord av (Freshway) & Ambulans samt Räddningstjänstens uniformer Länkar: Ambulansen: https://sv.gt... Johnny Madsen: vocal, guitar Knud Møller: backing vocal, slide guitar Henrik From: drums Fra 1999 (så vidt jeg husker). Norsk Modpakke - https://goo.gl/5vMssr (Inneholder: Biler, Uniformer, Spillminister-script) Oslo Taxi Mercedes-Benz C63 - https://goo.gl/sbPlLV Norwegian Police Bike BMW 1200 [ELS] - https://goo ... This simple explanation of primers clears up the confusing array of primer types, and dispels some of the common wives-tales and myths associated with them. ... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. How To Install And Use Assorted Callouts and Callout Manager Step For Step Tutorial. - Duration: 47:30. Criminal Justice Recommended for you Can you have too much gun when you're shooting squirrels. Gamekeeper Paul Childerley says he has to use a .22-250 because he cannot get close enough to them ... RASMUS PALUDAN DEMONSTRATION GÅR GALT - GTA V LSPD:FR - DANSK POLITI [#135] ... Projectviking, Biler, Scripts og uniformer) 2k18 OUTDATED - Duration: 13:48. PPGamingDK Recommended for you. 13:48. Lystspil fra år 1960 med bl.a: Dirch Passer-Judy Gringer-Ebbe Langberg-Ghita Nørby-Ib Mossin-Lau Lauritzen-Otto Brandenburg. -Dirch som den musikalske kok..hvor han absolut lever ind i rollen ...